Polityka prywatności

SIMPLo zapewnia niniejszą Politykę prywatności, aby poinformować Cię o naszych zasadach i procedurach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony informacji, które mają zastosowanie dla naszej Usługi (zgodnie z definicją poniżej), a także wyborów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania informacji. Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności lub uczciwym przetwarzaniem, które możemy dostarczyć w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastąpić.

DANE OSOBISTE
1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez SIMPLo (WeBrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-844 przy ul.Grzybowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177175, REGON: 010790796, NIP: 5211005385 o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 PLN, PLN; adres e-mail: support@simploworld.com), które jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail support@simploworld.com lub poprzez kontakt telefoniczny +48609757666
WPROWADZENIE
SIMPLo oferuje internetową platformę udostępniania komentarzy publicznych, w której użytkownicy mogą się logować i tworzyć profile, aby uczestniczyć w rozmowach z rówieśnikami i cieszyć się interaktywnym doświadczeniem. Korzystając z naszej platformy do udostępniania komentarzy i oprogramowania (zwanych łącznie „Usługą”), rozumiesz i akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik rozumie ponadto, że Usługa jest platformą publiczną oraz że my, lub inni użytkownicy mogą wyszukiwać, wyświetlać, wykorzystywać lub ponownie publikować dowolne Treści użytkownika (zgodnie z naszymi Warunkami korzystania) publikowane za pośrednictwem Usługi.

ZAKRES ZASTOSOWANIA ORAZ STRONY INTERNETOWE I USŁUGI STRON TRZECICH.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych podczas korzystania z Usługi lub przeglądania komentarzy i nie ma zastosowania do żadnej witryny internetowej korzystającej z Usługi lub innej witryny internetowej powiązanej z Usługą. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe powiązane z Usługą, w tym witryn partnerskich, ani informacje lub treści w nich zawartych. Pamiętaj, że kiedy korzystasz z linku, aby przejść z Usługi do innej witryny internetowej, nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać, ale nie dotyczy to witryny partnerskiej, w której komentujesz. Twoja aktywność związana z przeglądaniem i interakcją z jakąkolwiek inną witryną, łącznie z tymi, z którymi łączysz się z usługą, podlega polityce prywatności tej witryny.

OGRANICZENIA WIEKOWE
Usługa nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat lub świadomie zezwalamy takim osobom na rejestrację konta. W przypadku, gdy dowiemy się, że pobraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, usuniemy je. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się, korzystając z poniższych informacji.

DANE, KTÓRE KOLEKCJONUJEMY
Dane osobowe lub informacje oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można daną osobę zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).
Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:
Dane tożsamości
zawiera imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator oraz datę urodzenia.
Data kontaktu
zawiera adres e-mail i numery telefonów oraz adres pocztowy.
Dane techniczne
obejmuje adres protokołu internetowego (IP), unikalny identyfikator pliku cookie, identyfikator urządzenia, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz aby uzyskać dostęp do Usługi.
Dane profilu
zawiera swoją nazwę użytkownika i hasło, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe, stan cywilny, płeć, tytuł.
Dane użytkowania
zawiera informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi.
Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy segregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji usługi. Jednakże, jeśli połączymy lub połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą używane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.
Nie zbieramy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (dotyczy to również danych o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, wierzeniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych) . Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.
Jeżeli będziemy musieli zgromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, które mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy się z Tobą skontaktować. (na przykład w celu świadczenia usługi). W takim przypadku możemy anulować Usługę, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie w danym momencie.